News Item: PROGRAM DE FORMARE ÎN PSIHOTERAPIE ADLERIANĂ (ALFRED ADLER)
(Category: Misc)
Posted by webmaster
Monday 09 April 2018 - 15:43:47


  Asociaţia pentru Psihologie şi Psihoterapie Adleriană din România (APPAR)- Bucureşti

organizează la CONSTANȚA în datele de 26 și 27 MAI 2018   primul modul din

PROGRAMUL DE FORMARE ÎN PSIHOTERAPIE ADLERIANĂ (ALFRED ADLER)


Şcoala şi programul de formare în psihoterapie adleriană sunt avizate şi acreditate de Colegiul Psihologilor din România conform Legii nr. 213/2004, PV. nr. 2 din 16.02.2007, aviz RF-II-B-19 (vezi www.copsi.ro )

Preşedinte APPAR : drd. Vlad Grigorescu

Coordonator grup : dr. George Gojgar, psihoterapeut formator/supervizor, psiholog clinician principal/supervizor

Durata programului : 2 ani formare de bază, teoretică şi aplicativă; 1 an supervizare. Programul este acreditat de Colegiului Psihologilor din România şi Federaţia Romană de Psihoterapie, conform standardelor European Association for Psychotherapy (EAP).

Organizarea modulelor: Un modul pe luna, desfaşurat în weekend (sâmbătă şi duminică) între orele 10.00 - 18.00. Anual se vor organiza 10 module, cu vacantă în lunile august şi decembrie.

Certificare şi avizare : după finalizarea celor 20 de module (2 ani) cursanţii vor obţine certificatul de psihoterapeut adlerian în supervizare din partea APPAR. În baza acestui certificat, Colegiul Psihologilor din România va elibera atestatul de liberă practică în supervizare.

Cursantul ce a parcurs această etapa are posibilitatea de a-şi înfiinţa, conf. Legii nr. 213/2004, cabinet individual de psihologie  în care va putea să lucreze ca psihoterapeut în supervizare. După ce va parcurge şi programul de supervizare (1 an), cursantului i se va elibera de către Colegiu Psihologilor din România, atestatul de psihoterapeut adlerian practicant autonom.

Exemple de competenţe dobândite ca urmare a absolvirii şcolii de psihoterapie adleriană:

- folosirea metodelor, tehnicilor şi intrumentelor adleriene în procesul psihoterapeutic;

- evaluare, intervenţie şi prevenţie în problematica de viaţă a persoanei (psihoterapie individuală), relaţiei de cuplu (psihoterapia cuplului), relaţiilor de familie (psihoterapia familiei), relaţiilor de grup (psihoterapia de grup);

- organizarea grupurilor de parinţi în vederea îmbunătăţirii relaţiilor dintre aceştia şi copiii lor (parenting):

- folosirea metodelor de autocunoaştere şi dezvoltare personală pentru îmbunătăţirea relaţiilor interpersonale şi de grup (firme, companii, corporaţii, instituţii etc.).

Module din cadrul programului: psihoterapie de cuplu, psihoterapie de familie, evaluare clinică si interviul clinic pentru copii, adolescenti, adulti, cuplu şi familie (Dan Dalton etc.), psihoterapie de grup, psihopatologie adleriană (interpretarea tulburărilor mentale din cadrul DSM-ului în varianta adleriană), psihiatrie şi psihopatologie, metode şi tehnici de evaluare şi intervenţie adleriana (ISV, AT, BASIS-A etc.), parenting, psihoterapie scurta, analiza viselor, metafora in psihoterapie, psihoterapia prin arta, cercetare în psihoterapie etc. Modulele au un înalt caracter practic şi vizează dobândirea abilităţilor de lucru aplicative.

Se va oferi suport de curs pentru fiecare modul. Fiecărui modul ii sunt anexate instrumente de evaluare şi intervenţie clinică (inventare, chestionare, teste, fişe de lucru etc.).

Autocunoasterea şi dezvoltarea personală se vor realiza, în mare parte, după caiete ghid speciale („caietele Wes, introspecţie ghidată etc.).

Pot urma cusurile şcolii de psihoterapie, alături de psihologi, şi absolvenţi ai facultăţilor de medicină generală, rezidenti psihiatrie, asistenţa socială, filosofie, pedagogie, psihopedagogie specială, teologie (Art. 15, alin. 2 din normele metodologice de aplicare a Legii 213/2004).

Se pot înscrie şi studenţii în an terminal.

APPAR este membru fondator al Federatiei Române de Psihoterapie, membru al Asociaţiei Europene pentru Psihoterapie – EAP şi membru în Asociaţia Internaţională a Psihologiei Individuale. Activitatea de psihoterapie şi formare profesională se face în colaborare cu Adler School of Graduate Studies Inc., Toronto, Ontario şi cu alţi experţi adlerieni nord-americani. Psihoterapeuți externi ce au contribuit și contribuie, prin prezența lor în România, la fondarea și susținerea activităților de formare continuă în APPAR,  înca din anul 2000 pâna în prezent: Dr. Frank Walton, dr. Erika Echle, dr. Joyce Callus, dr. Dan Dalton, Marilyn Dalton, dr. Gerard Baumer, dr. Harold Mosak, dr. Wes Wingett, Paul Rasmussen, dr. John Newbauer etc.   Formatorii care susţin cursurile în cadrul şcolii sunt doctori sau doctoranzi in psihologie şi psihiatrie (specializări efectuate în Europa şi America), psihologi clinicieni principali, experţi în psihiatrie medico-legală, având o vastă experienţă de practică a psihoterapiei adleriene in cabinete private atât în țară cât și în străinătate (drd. Lena Rusti – psiholog  în Viena; dr. Corina Ciobanu – psihiatru principal în sp. clinic Obregia; drd. Vlad Grigorescu-psiholog; Răzvan Gogălniceanu – psihiatru la Hopital du Valais, Zurich Elveția, dr. George Gojgar – psiholog)

 
Persoana de contact, înscriere şi informaţii suplimentare: George Gojgar, tel: 0721555649, e-mail: ggojgar@yahoo.com
Perioada de înscriere: 10 martie – 10 mai

Locuri disponibile: maxim 15   Locație: Hotel Dali, sala de conferinte, ConstanțaThis news item is from APPAR
( http://adler-romania.ro/news.php?extend.37 )